نام کالانام کالانوعسایزبرندقیمتبروزرسانی
15312
chek valve شیریکطرفه
فلنچ دار استنلس استیل
12
kitz8 nippon
106800000
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ - ۰۵:۰۸ ب.ظ
15310
chek valve شیریکطرفه
فلنچ دار استنلس استیل
10
kitz8 nippon
66000000
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ - ۰۵:۰۸ ب.ظ
1538
chek valve شیریکطرفه
فلنچ دار استنلس استیل
8
kitz8 nippon
42000000
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ - ۰۵:۰۸ ب.ظ
1536
chek valve شیریکطرفه
فلنچ دار استنلس استیل
6
kitz8 nippon
17880000
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ - ۰۵:۰۸ ب.ظ
1534
chek valve شیریکطرفه
فلنچ دار استنلس استیل
4
kitz8 nippon
10200000
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ - ۰۵:۰۸ ب.ظ
1533
chek valve شیریکطرفه
فلنچ دار استنلس استیل
3
kitz8 nippon
6960000
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ - ۰۵:۰۸ ب.ظ
1532.1/2
chek valve شیریکطرفه
فلنچ دار استنلس استیل
2.1/2
kitz8 nippon
5940000
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ - ۰۵:۰۸ ب.ظ
1532
chek valve شیریکطرفه
فلنچ دار استنلس استیل
2
kitz8 nippon
3360000
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ - ۰۵:۰۸ ب.ظ
1531
chek valve شیریکطرفه
فلنچ دار استنلس استیل
1
kitz8 nippon
1980000
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ - ۰۵:۰۸ ب.ظ
1533/4
chek valve شیریکطرفه
فلنچ دار استنلس استیل
3/4
kitz8 nippon
1620000
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ - ۰۵:۰۸ ب.ظ
1531/2
chek valve شیریکطرفه
فلنچ دار استنلس استیل
1/2
kitz8 nippon
1620000
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ - ۰۵:۰۸ ب.ظ
1531.1/2
chek valve شیریکطرفه
فلنچ دار استنلس استیل
1.1/2
kitz8 nippon
2990000
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ - ۰۱:۰۶ ب.ظ
شرکت فنی مهندسی و بازرگانی پترو آرمید نوین پارسه (پترو آهن) 
صنایع نفت، گاز و پتروشیمی
petroarmid.np@gmail.com
اطلاعات بیشتر

شعبه ۱ شریعتی بالاتر از خ دولت خ خاقانی خ رودکی پ ۵

شعبه ۲ خ خیام شمالی روبروی پارک شهر پاساژ خیام پ ۷۴


ما را درشبکه‌های اجتماعی دنبال کنید:

Image

محصولات