نام کالانام کالانوعسایزبرندقیمتبروزرسانی
61337
تبدیل
هم مرکز
3 * 4
ایران اتصال
150000
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ - ۱۱:۰۲ ب.ظ
61336
تبدیل
هم مرکز
1/2 2 * 4
ایران اتصال
155000
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ - ۱۱:۰۲ ب.ظ
61335
تبدیل
هم مرکز
2 * 4
ایران اتصال
155000
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ - ۱۱:۰۲ ب.ظ
61334
تبدیل
هم مرکز
1/2 1 * 4
ایران اتصال
190000
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ - ۱۱:۰۲ ب.ظ
61333
تبدیل
هم مرکز
1/4 1 * 4
ایران اتصال
190000
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ - ۱۱:۰۲ ب.ظ
61332
تبدیل
هم مرکز
1/2 2 * 3
ایران اتصال
100000
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ - ۱۱:۰۲ ب.ظ
61331
تبدیل
هم مرکز
2 * 3
ایران اتصال
100000
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ - ۱۱:۰۲ ب.ظ
61330
تبدیل
هم مرکز
1/2 1 * 3
ایران اتصال
100000
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ - ۱۱:۰۲ ب.ظ
61329
تبدیل
هم مرکز
1/4 1 * 3
ایران اتصال
105000
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ - ۱۱:۰۲ ب.ظ
61328
تبدیل
هم مرکز
1 * 3
ایران اتصال
105000
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ - ۱۱:۰۲ ب.ظ
61327
تبدیل
هم مرکز
2 * 1/2 2
ایران اتصال
80000
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ - ۱۱:۰۲ ب.ظ
61326
تبدیل
هم مرکز
1/2 1 * 1/2 2
ایران اتصال
80000
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ - ۱۱:۰۲ ب.ظ
61325
تبدیل
هم مرکز
1/4 1 * 1/2 2
ایران اتصال
85000
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ - ۱۱:۰۲ ب.ظ
61324
تبدیل
هم مرکز
1 * 1/2 2
ایران اتصال
85000
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ - ۱۱:۰۲ ب.ظ
61323
تبدیل
هم مرکز
1/2 1 * 2
ایران اتصال
52000
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ - ۱۱:۰۲ ب.ظ
61322
تبدیل
هم مرکز
1/4 1 * 2
ایران اتصال
52000
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ - ۱۱:۰۲ ب.ظ
61321
تبدیل
هم مرکز
1 * 2
ایران اتصال
55000
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ - ۱۱:۰۲ ب.ظ
61320
تبدیل
هم مرکز
3/4 * 2
ایران اتصال
60000
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ - ۱۱:۰۲ ب.ظ
61319
تبدیل
هم مرکز
1/2 * 2
ایران اتصال
60000
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ - ۱۱:۰۲ ب.ظ
61318
تبدیل
هم مرکز
1/4 1 * 1/2 1
ایران اتصال
36000
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ - ۱۱:۰۲ ب.ظ
شرکت فنی مهندسی و بازرگانی پترو آرمید نوین پارسه (پترو آهن) 
صنایع نفت، گاز و پتروشیمی
petroarmid.np@gmail.com
اطلاعات بیشتر

شعبه ۱ شریعتی بالاتر از خ دولت خ خاقانی خ رودکی پ ۵

شعبه ۲ خ خیام شمالی روبروی پارک شهر پاساژ خیام پ ۷۴


ما را درشبکه‌های اجتماعی دنبال کنید:

Image

محصولات