نام کالانام کالانوعسایزبرندقیمتبروزرسانی
600312
chek valve شیریکطرفه
فولادی فلنچ دار
12
ktz-orion-nippon
144000000
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ - ۰۴:۰۸ ب.ظ
60036
chek valve شیریکطرفه
فولادی فلنچ دار
6
ktz-orion-nippon
27000000
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ - ۰۴:۰۸ ب.ظ
300316
chek valve شیریکطرفه
فولادی فلنچ دار
16
ktz-orion-nippon
118800000
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ - ۰۲:۰۸ ب.ظ
300320
chek valve شیریکطرفه
فولادی فلنچ دار
20
ktz-orion-nippon
254000000
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ - ۰۲:۰۸ ب.ظ
300324
chek valve شیریکطرفه
فولادی فلنچ دار
24
ktz-orion-nippon
288000000
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ - ۰۲:۰۸ ب.ظ
300314
chek valve شیریکطرفه
فولادی فلنچ دار
14
ktz-orion-nippon
94800000
۱۴۰۰/۰۸/۱۵ - ۰۴:۰۸ ب.ظ
300310
chek valve شیریکطرفه
فولادی فلنچ دار
10
ktz-orion-nippon
45600000
۱۴۰۰/۰۸/۱۵ - ۰۴:۰۸ ب.ظ
30036
chek valve شیریکطرفه
فولادی فلنچ دار
6
ktz-orion-nippon
17400000
۱۴۰۰/۰۸/۱۵ - ۰۴:۰۸ ب.ظ
30034
chek valve شیریکطرفه
فولادی فلنچ دار
4
ktz-orion-nippon
8280000
۱۴۰۰/۰۸/۱۵ - ۰۴:۰۸ ب.ظ
30033
chek valve شیریکطرفه
فولادی فلنچ دار
3
ktz-orion-nippon
5760000
۱۴۰۰/۰۸/۱۵ - ۰۴:۰۸ ب.ظ
150320
chek valve شیریکطرفه
فولادی فلنچ دار
20
ktz-orion-nippon
118000000
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ - ۰۲:۰۸ ب.ظ
150324
chek valve شیریکطرفه
فولادی فلنچ دار
24
ktz-orion-nippon
264000000
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ - ۰۲:۰۸ ب.ظ
150318
chek valve شیریکطرفه
فولادی فلنچ دار
18
ktz-orion-nippon
110000000
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ - ۰۲:۰۸ ب.ظ
150316
chek valve شیریکطرفه
فولادی فلنچ دار
16
ktz-orion-nippon
54000000
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ - ۰۲:۰۸ ب.ظ
150314
chek valve شیریکطرفه
فولادی فلنچ دار
14
ktz-orion-nippon
47000000
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ - ۰۲:۰۸ ب.ظ
150312
chek valve شیریکطرفه
فولادی فلنچ دار
12
ktz-orion-nippon
27000000
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ - ۰۲:۰۸ ب.ظ
150310
chek valve شیریکطرفه
فولادی فلنچ دار
10
ktz-orion-nippon
24000000
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ - ۰۲:۰۸ ب.ظ
15038
chek valve شیریکطرفه
فولادی فلنچ دار
8
ktz-orion-nippon
10700000
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ - ۰۲:۰۸ ب.ظ
15034
chek valve شیریکطرفه
فولادی فلنچ دار
4
ktz-orion-nippon
4200000
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ - ۰۲:۰۸ ب.ظ
15033
chek valve شیریکطرفه
فولادی فلنچ دار
3
ktz-orion-nippon
2900000
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ - ۰۲:۰۸ ب.ظ
شرکت فنی مهندسی و بازرگانی پترو آرمید نوین پارسه (پترو آهن) 
صنایع نفت، گاز و پتروشیمی
petroarmid.np@gmail.com
اطلاعات بیشتر

شعبه ۱ شریعتی بالاتر از خ دولت خ خاقانی خ رودکی پ ۵

شعبه ۲ خ خیام شمالی روبروی پارک شهر پاساژ خیام پ ۷۴


ما را درشبکه‌های اجتماعی دنبال کنید:

Image

محصولات