نام کالانام کالانوعسایزبرندقیمتبروزرسانی
15212
globe valveشیر فلکه سوزنی
فلنچ دار استنلس استیل
12
kitz8 nippon
114000000
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ - ۰۵:۰۸ ب.ظ
15210
globe valveشیر فلکه سوزنی
فلنچ دار استنلس استیل
10
kitz8 nippon
106800000
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ - ۰۵:۰۸ ب.ظ
1526
globe valveشیر فلکه سوزنی
فلنچ دار استنلس استیل
6
kitz8 nippon
22800000
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ - ۰۵:۰۸ ب.ظ
1524
globe valveشیر فلکه سوزنی
فلنچ دار استنلس استیل
4
kitz8 nippon
11400000
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ - ۰۵:۰۸ ب.ظ
1523
globe valveشیر فلکه سوزنی
فلنچ دار استنلس استیل
3
kitz8 nippon
7680000
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ - ۰۵:۰۸ ب.ظ
1522.1/2
globe valveشیر فلکه سوزنی
فلنچ دار استنلس استیل
2.1/2
kitz8 nippon
7080000
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ - ۰۵:۰۸ ب.ظ
1522
globe valveشیر فلکه سوزنی
فلنچ دار استنلس استیل
2
kitz8 nippon
3840000
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ - ۰۵:۰۸ ب.ظ
1521.1/2
globe valveشیر فلکه سوزنی
فلنچ دار استنلس استیل
1.1/2
kitz8 nippon
3840000
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ - ۰۵:۰۸ ب.ظ
1528
globe valveشیر فلکه سوزنی
فلنچ دار استنلس استیل
8
kitz8 nippon
54600000
۱۴۰۰/۰۶/۲۳ - ۰۴:۰۶ ب.ظ
1521
globe valveشیر فلکه سوزنی
فلنچ دار استنلس استیل
1
kitz8 nippon
2080000
۱۴۰۰/۰۶/۲۳ - ۰۴:۰۶ ب.ظ
1523/4
globe valveشیر فلکه سوزنی
فلنچ دار استنلس استیل
3/4
kitz8 nippon
1625000
۱۴۰۰/۰۶/۲۳ - ۰۴:۰۶ ب.ظ
1521/2
globe valveشیر فلکه سوزنی
فلنچ دار استنلس استیل
1/2
kitz8 nippon
1560000
۱۴۰۰/۰۶/۲۳ - ۰۴:۰۶ ب.ظ
شرکت فنی مهندسی و بازرگانی پترو آرمید نوین پارسه (پترو آهن) 
صنایع نفت، گاز و پتروشیمی
petroarmid.np@gmail.com
اطلاعات بیشتر

شعبه ۱ شریعتی بالاتر از خ دولت خ خاقانی خ رودکی پ ۵

شعبه ۲ خ خیام شمالی روبروی پارک شهر پاساژ خیام پ ۷۴


ما را درشبکه‌های اجتماعی دنبال کنید:

Image

محصولات