نام کالانام کالانوعسایزبرندقیمتبروزرسانی
600116
gatevalve شیرفلکه کشویی
فولادی فلنچ دار
16
ktz-orion-nippon
288000000
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ - ۰۴:۰۸ ب.ظ
600114
gatevalve شیرفلکه کشویی
فولادی فلنچ دار
14
ktz-orion-nippon
208000000
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ - ۰۴:۰۸ ب.ظ
600112
gatevalve شیرفلکه کشویی
فولادی فلنچ دار
12
ktz-orion-nippon
132000000
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ - ۰۴:۰۸ ب.ظ
600110
gatevalve شیرفلکه کشویی
فولادی فلنچ دار
10
ktz-orion-nippon
106800000
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ - ۰۴:۰۸ ب.ظ
60018
gatevalve شیرفلکه کشویی
فولادی فلنچ دار
8
ktz-orion-nippon
54000000
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ - ۰۴:۰۸ ب.ظ
60016
gatevalve شیرفلکه کشویی
فولادی فلنچ دار
6
ktz-orion-nippon
35400000
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ - ۰۴:۰۸ ب.ظ
60014
gatevalve شیرفلکه کشویی
فولادی فلنچ دار
4
ktz-orion-nippon
16200000
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ - ۰۴:۰۸ ب.ظ
300116
gatevalve شیرفلکه کشویی
فولادی فلنچ دار
16
ktz-orion-nippon
106800000
۱۴۰۰/۰۸/۱۵ - ۰۴:۰۸ ب.ظ
300112
gatevalve شیرفلکه کشویی
فولادی فلنچ دار
12
ktz-orion-nippon
66000000
۱۴۰۰/۰۸/۱۵ - ۰۴:۰۸ ب.ظ
30018
gatevalve شیرفلکه کشویی
فولادی فلنچ دار
8
ktz-orion-nippon
29400000
۱۴۰۰/۰۸/۱۵ - ۰۴:۰۸ ب.ظ
30016
gatevalve شیرفلکه کشویی
فولادی فلنچ دار
6
ktz-orion-nippon
17550000
۱۴۰۰/۰۸/۱۵ - ۰۴:۰۸ ب.ظ
30014
gatevalve شیرفلکه کشویی
فولادی فلنچ دار
4
ktz-orion-nippon
8300000
۱۴۰۰/۰۸/۱۵ - ۰۴:۰۸ ب.ظ
30013
gatevalve شیرفلکه کشویی
فولادی فلنچ دار
3
ktz-orion-nippon
6960000
۱۴۰۰/۰۸/۱۵ - ۰۴:۰۸ ب.ظ
30012
gatevalve شیرفلکه کشویی
فولادی فلنچ دار
2
ktz-orion-nippon
3200000
۱۴۰۰/۰۸/۱۵ - ۰۴:۰۸ ب.ظ
150124
gatevalve شیرفلکه کشویی
فولادی فلنچ دار
24
ktz-orion-nippon
222000000
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ - ۰۸:۰۸ ب.ظ
150120
gatevalve شیرفلکه کشویی
فولادی فلنچ دار
20
ktz-orion-nippon
117600000
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ - ۰۸:۰۸ ب.ظ
150118
gatevalve شیرفلکه کشویی
فولادی فلنچ دار
18
ktz-orion-nippon
107000000
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ - ۰۸:۰۸ ب.ظ
150116
gatevalve شیرفلکه کشویی
فولادی فلنچ دار
16
ktz-orion-nippon
70800000
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ - ۰۸:۰۸ ب.ظ
150114
gatevalve شیرفلکه کشویی
فولادی فلنچ دار
14
ktz-orion-nippon
54000000
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ - ۰۸:۰۸ ب.ظ
150112
gatevalve شیرفلکه کشویی
فولادی فلنچ دار
12
ktz-orion-nippon
25800000
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ - ۰۸:۰۸ ب.ظ
شرکت فنی مهندسی و بازرگانی پترو آرمید نوین پارسه (پترو آهن) 
صنایع نفت، گاز و پتروشیمی
petroarmid.np@gmail.com
اطلاعات بیشتر

شعبه ۱ شریعتی بالاتر از خ دولت خ خاقانی خ رودکی پ ۵

شعبه ۲ خ خیام شمالی روبروی پارک شهر پاساژ خیام پ ۷۴


ما را درشبکه‌های اجتماعی دنبال کنید:

Image

محصولات