نام کالانام کالانوعسایزبرندضخامت لولهطول لولهقیمتبروزرسانی
93318
فولادی درزدار
API
4
سپاهان
4
6
2750000
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ - ۰۹:۰۵ ب.ظ
93317
فولادی درزدار
API
3
سپاهان
3.8
6
2130000
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ - ۰۹:۰۵ ب.ظ
93316
فولادی درزدار
API
1/2 2
سپاهان
3
6
1850000
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ - ۰۹:۰۵ ب.ظ
93315
فولادی درزدار
API
2
سپاهان
3
6
1410000
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ - ۰۹:۰۵ ب.ظ
94314
فولادی درز دار
API
2
سپاهان
2.9
6
1410000
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ - ۰۹:۰۵ ب.ظ
9414
فولادی درز دار
API
4
سپاهان
2
6
2750000
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ - ۰۹:۰۵ ب.ظ
941212
فولادی درز دار
API
21/2
سپاهان
2.9
6
1850000
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ - ۰۹:۰۵ ب.ظ
9413
فولادی درز دار
API
3
سپاهان
2
6
2130000
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ - ۰۹:۰۵ ب.ظ
94313
فولادی درز دار
API
1/2 1
سپاهان
3.7
6
1055000
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ - ۰۹:۰۵ ب.ظ
9431
فولادی درز دار
API
1/4 1
سپاهان
3.7
6
920000
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ - ۰۹:۰۵ ب.ظ
9431/2
فولادی درز دار
API
1
سپاهان
3
6
625000
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ - ۰۹:۰۵ ب.ظ
9433/4
فولادی درز دار
API
3/4
سپاهان
2.8
6
432000
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ - ۰۹:۰۵ ب.ظ
9432
فولادی درز دار
API
1/2
سپاهان
2.8
6
334000
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ - ۰۹:۰۵ ب.ظ
9411/2
فولادی درز دار
صنعتی
1/2
2.9
6
42000
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ - ۰۹:۰۲ ب.ظ
9421/2
فولادی درز دار
گازی
1/2
اصفهان
2/5
6
200000
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ - ۰۶:۱۰ ب.ظ
9412126
فولادی درز دار
صنعتی
21/2
6
6
26000
۱۴۰۰/۰۸/۱۷ - ۰۳:۰۸ ب.ظ
94156
فولادی درز دار
صنعتی
5
6
6
26000
۱۴۰۰/۰۸/۱۷ - ۰۳:۰۸ ب.ظ
94166
فولادی درز دار
صنعتی
6
6
6
تماس بگیرید
۱۴۰۰/۰۸/۱۷ - ۰۳:۰۸ ب.ظ
94146
فولادی درز دار
صنعتی
4
6
6
26000
۱۴۰۰/۰۸/۱۷ - ۰۳:۰۸ ب.ظ
941215
فولادی درز دار
صنعتی
21/2
5
6
26000
۱۴۰۰/۰۸/۱۷ - ۰۳:۰۸ ب.ظ
شرکت فنی مهندسی و بازرگانی پترو آرمید نوین پارسه (پترو آهن) 
صنایع نفت، گاز و پتروشیمی
petroarmid.np@gmail.com
اطلاعات بیشتر

شعبه ۱ شریعتی بالاتر از خ دولت خ خاقانی خ رودکی پ ۵

شعبه ۲ خ خیام شمالی روبروی پارک شهر پاساژ خیام پ ۷۴


ما را درشبکه‌های اجتماعی دنبال کنید:

Image

محصولات