نام کالانام کالانوعسایزبرندقیمتبروزرسانی
187
تبدیل
هم مرکز
10 * 12
BENKAN
2500000
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ - ۱۰:۰۶ ب.ظ
186
تبدیل
هم مرکز
8 * 12
BENKAN
2800000
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ - ۱۰:۰۶ ب.ظ
185
تبدیل
هم مرکز
6 * 12
BENKAN
3200000
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ - ۱۰:۰۶ ب.ظ
184
تبدیل
هم مرکز
8 * 10
BENKAN
1700000
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ - ۱۰:۰۶ ب.ظ
182
تبدیل
هم مرکز
6 * 10
BENKAN
1750000
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ - ۱۰:۰۶ ب.ظ
181
تبدیل
هم مرکز
5 * 10
BENKAN
1750000
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ - ۱۰:۰۶ ب.ظ
180
تبدیل
هم مرکز
6 * 8
BENKAN
1100000
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ - ۱۰:۰۶ ب.ظ
179
تبدیل
هم مرکز
5 * 8
BENKAN
1200000
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ - ۱۰:۰۶ ب.ظ
178
تبدیل
هم مرکز
4 * 8
BENKAN
1220000
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ - ۱۰:۰۶ ب.ظ
177
تبدیل
هم مرکز
5 * 6
BENKAN
610000
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ - ۱۰:۰۶ ب.ظ
176
تبدیل
هم مرکز
4 * 6
BENKAN
625000
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ - ۱۰:۰۶ ب.ظ
175
تبدیل
هم مرکز
3 * 6
BENKAN
630000
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ - ۱۰:۰۶ ب.ظ
174
تبدیل
هم مرکز
4 * 5
BENKAN
415000
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ - ۱۰:۰۶ ب.ظ
173
تبدیل
هم مرکز
3 * 5
BENKAN
430000
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ - ۱۰:۰۶ ب.ظ
172
تبدیل
هم مرکز
3 * 4
BENKAN
240000
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ - ۱۰:۰۶ ب.ظ
171
تبدیل
هم مرکز
1/2 2 * 4
BENKAN
255000
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ - ۱۰:۰۶ ب.ظ
170
تبدیل
هم مرکز
2 * 4
BENKAN
280000
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ - ۱۰:۰۶ ب.ظ
169
تبدیل
هم مرکز
1/2 1 * 4
BENKAN
320000
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ - ۱۰:۰۶ ب.ظ
168
تبدیل
هم مرکز
1/4 1 * 4
BENKAN
330000
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ - ۱۰:۰۶ ب.ظ
167
تبدیل
هم مرکز
1 * 4
BENKAN
430000
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ - ۱۰:۰۶ ب.ظ
شرکت فنی مهندسی و بازرگانی پترو آرمید نوین پارسه (پترو آهن) 
صنایع نفت، گاز و پتروشیمی
petroarmid.np@gmail.com
اطلاعات بیشتر

شعبه ۱ شریعتی بالاتر از خ دولت خ خاقانی خ رودکی پ ۵

شعبه ۲ خ خیام شمالی روبروی پارک شهر پاساژ خیام پ ۷۴


ما را درشبکه‌های اجتماعی دنبال کنید:

Image

محصولات