نام کالانام کالانوعسایزبرندقیمتبروزرسانی
150224
globe valveشیر فلکه سوزنی
فولادی فلنچ دار
24
ktz-orion-nippon
290000000
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ - ۰۹:۰۸ ب.ظ
150220
globe valveشیر فلکه سوزنی
فولادی فلنچ دار
20
ktz-orion-nippon
175000000
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ - ۰۹:۰۸ ب.ظ
150216
globe valveشیر فلکه سوزنی
فولادی فلنچ دار
16
ktz-orion-nippon
110000000
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ - ۰۹:۰۸ ب.ظ
150218
globe valveشیر فلکه سوزنی
فولادی فلنچ دار
18
ktz-orion-nippon
162000000
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ - ۰۹:۰۸ ب.ظ
150214
globe valveشیر فلکه سوزنی
فولادی فلنچ دار
14
ktz-orion-nippon
90000000
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ - ۰۹:۰۸ ب.ظ
150212
globe valveشیر فلکه سوزنی
فولادی فلنچ دار
12
ktz-orion-nippon
33000000
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ - ۰۹:۰۸ ب.ظ
150210
globe valveشیر فلکه سوزنی
فولادی فلنچ دار
10
ktz-orion-nippon
23800000
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ - ۰۹:۰۸ ب.ظ
15028
globe valveشیر فلکه سوزنی
فولادی فلنچ دار
8
ktz-orion-nippon
16200000
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ - ۰۹:۰۸ ب.ظ
15026
globe valveشیر فلکه سوزنی
فولادی فلنچ دار
6
ktz-orion-nippon
8220000
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ - ۰۹:۰۸ ب.ظ
15024
globe valveشیر فلکه سوزنی
فولادی فلنچ دار
4
ktz-orion-nippon
4700000
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ - ۰۸:۰۸ ب.ظ
15023
globe valveشیر فلکه سوزنی
فولادی فلنچ دار
3
ktz-orion-nippon
3550000
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ - ۰۸:۰۸ ب.ظ
15022
globe valveشیر فلکه سوزنی
فولادی فلنچ دار
2
ktz-orion-nippon
2000000
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ - ۰۸:۰۸ ب.ظ
15021
globe valveشیر فلکه سوزنی
فولادی فلنچ دار
1
ktz-orion-nippon
1430000
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ - ۰۸:۰۸ ب.ظ
شرکت فنی مهندسی و بازرگانی پترو آرمید نوین پارسه (پترو آهن) 
صنایع نفت، گاز و پتروشیمی
petroarmid.np@gmail.com
اطلاعات بیشتر

شعبه ۱ شریعتی بالاتر از خ دولت خ خاقانی خ رودکی پ ۵

شعبه ۲ خ خیام شمالی روبروی پارک شهر پاساژ خیام پ ۷۴


ما را درشبکه‌های اجتماعی دنبال کنید:

Image

محصولات