نام کالانام کالانوعسایزبرندقیمتبروزرسانی
60053
ball valve شیرتوپی
فولادی فلنچ دار
3
ktz-orion-nippon
7800000
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ - ۰۴:۰۸ ب.ظ
600312
chek valve شیریکطرفه
فولادی فلنچ دار
12
ktz-orion-nippon
144000000
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ - ۰۴:۰۸ ب.ظ
60036
chek valve شیریکطرفه
فولادی فلنچ دار
6
ktz-orion-nippon
27000000
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ - ۰۴:۰۸ ب.ظ
600214
globe valveشیر فلکه سوزنی
فولادی فلنچ دار
14
ktz-orion-nippon
228000000
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ - ۰۴:۰۸ ب.ظ
600210
globe valveشیر فلکه سوزنی
فولادی فلنچ دار
10
ktz-orion-nippon
132000000
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ - ۰۴:۰۸ ب.ظ
60028
globe valveشیر فلکه سوزنی
فولادی فلنچ دار
8
ktz-orion-nippon
67740000
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ - ۰۴:۰۸ ب.ظ
60026
globe valveشیر فلکه سوزنی
فولادی فلنچ دار
6
ktz-orion-nippon
42000000
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ - ۰۴:۰۸ ب.ظ
60024
globe valveشیر فلکه سوزنی
فولادی فلنچ دار
4
ktz-orion-nippon
23400000
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ - ۰۴:۰۸ ب.ظ
60022
globe valveشیر فلکه سوزنی
فولادی فلنچ دار
2
ktz-orion-nippon
7080000
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ - ۰۴:۰۸ ب.ظ
600116
gatevalve شیرفلکه کشویی
فولادی فلنچ دار
16
ktz-orion-nippon
288000000
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ - ۰۴:۰۸ ب.ظ
600114
gatevalve شیرفلکه کشویی
فولادی فلنچ دار
14
ktz-orion-nippon
208000000
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ - ۰۴:۰۸ ب.ظ
600112
gatevalve شیرفلکه کشویی
فولادی فلنچ دار
12
ktz-orion-nippon
132000000
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ - ۰۴:۰۸ ب.ظ
600110
gatevalve شیرفلکه کشویی
فولادی فلنچ دار
10
ktz-orion-nippon
106800000
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ - ۰۴:۰۸ ب.ظ
60018
gatevalve شیرفلکه کشویی
فولادی فلنچ دار
8
ktz-orion-nippon
54000000
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ - ۰۴:۰۸ ب.ظ
60016
gatevalve شیرفلکه کشویی
فولادی فلنچ دار
6
ktz-orion-nippon
35400000
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ - ۰۴:۰۸ ب.ظ
60014
gatevalve شیرفلکه کشویی
فولادی فلنچ دار
4
ktz-orion-nippon
16200000
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ - ۰۴:۰۸ ب.ظ
300516
ball valve شیرتوپی
فولادی فلنچ دار
16
ktz-orion-nippon
216000000
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ - ۰۳:۰۸ ب.ظ
300514
ball valve شیرتوپی
فولادی فلنچ دار
14
ktz-orion-nippon
180000000
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ - ۰۳:۰۸ ب.ظ
300512
ball valve شیرتوپی
فولادی فلنچ دار
12
ktz-orion-nippon
106800000
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ - ۰۳:۰۸ ب.ظ
300316
chek valve شیریکطرفه
فولادی فلنچ دار
16
ktz-orion-nippon
118800000
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ - ۰۲:۰۸ ب.ظ
شرکت فنی مهندسی و بازرگانی پترو آرمید نوین پارسه (پترو آهن) 
صنایع نفت، گاز و پتروشیمی
petroarmid.np@gmail.com
اطلاعات بیشتر

شعبه ۱ شریعتی بالاتر از خ دولت خ خاقانی خ رودکی پ ۵

شعبه ۲ خ خیام شمالی روبروی پارک شهر پاساژ خیام پ ۷۴


ما را درشبکه‌های اجتماعی دنبال کنید:

Image

محصولات