نام کالانام کالانوعسایزبرندقیمتبروزرسانی
60053
ball valve شیرتوپی
فولادی فلنچ دار
3
ktz-orion-nippon
7800000
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ - ۰۴:۰۸ ب.ظ
300516
ball valve شیرتوپی
فولادی فلنچ دار
16
ktz-orion-nippon
216000000
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ - ۰۳:۰۸ ب.ظ
300514
ball valve شیرتوپی
فولادی فلنچ دار
14
ktz-orion-nippon
180000000
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ - ۰۳:۰۸ ب.ظ
300512
ball valve شیرتوپی
فولادی فلنچ دار
12
ktz-orion-nippon
106800000
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ - ۰۳:۰۸ ب.ظ
150512
ball valve شیرتوپی
فولادی فلنچ دار
12
ktz-orion-nippon
54000000
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ - ۰۲:۰۸ ب.ظ
15058
ball valve شیرتوپی
فولادی فلنچ دار
8
ktz-orion-nippon
12000000
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ - ۰۲:۰۸ ب.ظ
15056
ball valve شیرتوپی
فولادی فلنچ دار
6
ktz-orion-nippon
6350000
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ - ۰۲:۰۸ ب.ظ
15053
ball valve شیرتوپی
فولادی فلنچ دار
3
ktz-orion-nippon
1900000
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ - ۰۲:۰۸ ب.ظ
15052
ball valve شیرتوپی
فولادی فلنچ دار
2
ktz-orion-nippon
1014000
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ - ۰۲:۰۸ ب.ظ
15051
ball valve شیرتوپی
فولادی فلنچ دار
1
ktz-orion-nippon
955000
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ - ۰۲:۰۸ ب.ظ
300510
ball valve شیرتوپی
فولادی فلنچ دار
10
ktz-orion-nippon
67600000
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ - ۰۲:۰۶ ب.ظ
30058
ball valve شیرتوپی
فولادی فلنچ دار
8
ktz-orion-nippon
30550000
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ - ۰۲:۰۶ ب.ظ
30056
ball valve شیرتوپی
فولادی فلنچ دار
6
ktz-orion-nippon
14300000
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ - ۰۲:۰۶ ب.ظ
30054
ball valve شیرتوپی
فولادی فلنچ دار
4
ktz-orion-nippon
6890000
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ - ۰۲:۰۶ ب.ظ
30053
ball valve شیرتوپی
فولادی فلنچ دار
3
ktz-orion-nippon
5850000
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ - ۰۲:۰۶ ب.ظ
30052
ball valve شیرتوپی
فولادی فلنچ دار
2
ktz-orion-nippon
3120000
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ - ۰۲:۰۶ ب.ظ
150510
ball valve شیرتوپی
فولادی فلنچ دار
10
ktz-orion-nippon
34000000
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ - ۰۸:۰۶ ب.ظ
600510
ball valve شیرتوپی
فولادی فلنچ دار
10
ktz-orion-nippon
119600000
۱۴۰۰/۰۶/۲۳ - ۰۳:۰۶ ب.ظ
60058
ball valve شیرتوپی
فولادی فلنچ دار
8
ktz-orion-nippon
58500000
۱۴۰۰/۰۶/۲۳ - ۰۳:۰۶ ب.ظ
60056
ball valve شیرتوپی
فولادی فلنچ دار
6
ktz-orion-nippon
33800000
۱۴۰۰/۰۶/۲۳ - ۰۳:۰۶ ب.ظ
شرکت فنی مهندسی و بازرگانی پترو آرمید نوین پارسه (پترو آهن) 
صنایع نفت، گاز و پتروشیمی
petroarmid.np@gmail.com
اطلاعات بیشتر

شعبه ۱ شریعتی بالاتر از خ دولت خ خاقانی خ رودکی پ ۵

شعبه ۲ خ خیام شمالی روبروی پارک شهر پاساژ خیام پ ۷۴


ما را درشبکه‌های اجتماعی دنبال کنید:

Image

محصولات