نام کالانام کالانوعسایزبرندقیمتبروزرسانی
150124
gatevalve شیرفلکه کشویی
فولادی فلنچ دار
24
ktz-orion-nippon
222000000
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ - ۰۸:۰۸ ب.ظ
150120
gatevalve شیرفلکه کشویی
فولادی فلنچ دار
20
ktz-orion-nippon
117600000
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ - ۰۸:۰۸ ب.ظ
150118
gatevalve شیرفلکه کشویی
فولادی فلنچ دار
18
ktz-orion-nippon
107000000
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ - ۰۸:۰۸ ب.ظ
150116
gatevalve شیرفلکه کشویی
فولادی فلنچ دار
16
ktz-orion-nippon
70800000
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ - ۰۸:۰۸ ب.ظ
150114
gatevalve شیرفلکه کشویی
فولادی فلنچ دار
14
ktz-orion-nippon
54000000
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ - ۰۸:۰۸ ب.ظ
150112
gatevalve شیرفلکه کشویی
فولادی فلنچ دار
12
ktz-orion-nippon
25800000
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ - ۰۸:۰۸ ب.ظ
150110
gatevalve شیرفلکه کشویی
فولادی فلنچ دار
10
ktz-orion-nippon
19200000
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ - ۰۸:۰۸ ب.ظ
15018
gatevalve شیرفلکه کشویی
فولادی فلنچ دار
8
ktz-orion-nippon
11950000
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ - ۰۸:۰۸ ب.ظ
15016
gatevalve شیرفلکه کشویی
فولادی فلنچ دار
6
ktz-orion-nippon
7670000
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ - ۰۸:۰۸ ب.ظ
15014
gatevalve شیرفلکه کشویی
فولادی فلنچ دار
4
ktz-orion-nippon
4558000
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ - ۰۸:۰۸ ب.ظ
15013
gatevalve شیرفلکه کشویی
فولادی فلنچ دار
3
ktz-orion-nippon
3420000
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ - ۰۸:۰۸ ب.ظ
15012
gatevalve شیرفلکه کشویی
فولادی فلنچ دار
2
ktz-orion-nippon
1917000
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ - ۰۸:۰۸ ب.ظ
15011
gatevalve شیرفلکه کشویی
فولادی فلنچ دار
1
ktz-orion-nippon
1380000
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ - ۰۸:۰۸ ب.ظ
شرکت فنی مهندسی و بازرگانی پترو آرمید نوین پارسه (پترو آهن) 
صنایع نفت، گاز و پتروشیمی
petroarmid.np@gmail.com
اطلاعات بیشتر

شعبه ۱ شریعتی بالاتر از خ دولت خ خاقانی خ رودکی پ ۵

شعبه ۲ خ خیام شمالی روبروی پارک شهر پاساژ خیام پ ۷۴


ما را درشبکه‌های اجتماعی دنبال کنید:

Image

محصولات