چینی رده ۴۰

نام کالانام کالانوعسایزبرندقیمتبروزرسانی
7705
سه راهی
تبدیلی
8 * 10
BENKAN
6000000
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ - ۱۰:۰۲ ب.ظ
7704
سه راهی
تبدیلی
6 * 10
BENKAN
6000000
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ - ۱۰:۰۲ ب.ظ
7703
سه راهی
تبدیلی
5 * 10
BENKAN
6000000
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ - ۱۰:۰۲ ب.ظ
7702
سه راهی
تبدیلی
4 * 10
BENKAN
6000000
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ - ۱۰:۰۲ ب.ظ
7701
سه راهی
تبدیلی
3 * 10
BENKAN
6000000
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ - ۱۰:۰۲ ب.ظ
7700
سه راهی
تبدیلی
1/2 2 * 10
BENKAN
6000000
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ - ۱۰:۰۲ ب.ظ
3332
سه راهی
تبدیلی
2 * 10
BENKAN
6000000
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ - ۱۰:۰۲ ب.ظ
3330
سه راهی
تبدیلی
5 * 8
BENKAN
3900000
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ - ۱۰:۰۲ ب.ظ
3329
سه راهی
تبدیلی
4 * 8
BENKAN
3900000
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ - ۱۰:۰۲ ب.ظ
3328
سه راهی
تبدیلی
3 * 8
BENKAN
3900000
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ - ۱۰:۰۲ ب.ظ
3327
سه راهی
تبدیلی
1/2 2 * 8
BENKAN
4000000
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ - ۱۰:۰۲ ب.ظ
3326
سه راهی
تبدیلی
2 * 8
BENKAN
4000000
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ - ۱۰:۰۲ ب.ظ
3325
سه راهی
تبدیلی
5 * 6
BENKAN
1900000
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ - ۱۰:۰۲ ب.ظ
3324
سه راهی
تبدیلی
4 * 6
BENKAN
1900000
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ - ۱۰:۰۲ ب.ظ
3323
سه راهی
تبدیلی
3* 6
BENKAN
1900000
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ - ۱۰:۰۲ ب.ظ
3322
سه راهی
تبدیلی
1/2 2 * 6
BENKAN
1900000
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ - ۱۰:۰۲ ب.ظ
3321
سه راهی
تبدیلی
2 * 6
BENKAN
1900000
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ - ۱۰:۰۲ ب.ظ
3320
سه راهی
تبدیلی
1/2 1 * 6
BENKAN
1900000
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ - ۱۰:۰۲ ب.ظ
3319
سه راهی
تبدیلی
1/4 1 * 6
BENKAN
1900000
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ - ۱۰:۰۲ ب.ظ
3318
سه راهی
تبدیلی
1 * 6
BENKAN
2200000
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ - ۱۰:۰۲ ب.ظ
شرکت فنی مهندسی و بازرگانی پترو آرمید نوین پارسه (پترو آهن) 
صنایع نفت، گاز و پتروشیمی
petroarmid.np@gmail.com
اطلاعات بیشتر

شعبه ۱ شریعتی بالاتر از خ دولت خ خاقانی خ رودکی پ ۵

شعبه ۲ خ خیام شمالی روبروی پارک شهر پاساژ خیام پ ۷۴


ما را درشبکه‌های اجتماعی دنبال کنید:

Image

محصولات