نام کالانام کالانوعسایزبرندقیمتبروزرسانی
150424
strainer valve شیرصافی
فولادی فلنچ دار
24
ktz-orion-nippon
144000000
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ - ۰۲:۰۸ ب.ظ
150420
strainer valve شیرصافی
فولادی فلنچ دار
20
ktz-orion-nippon
102000000
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ - ۰۲:۰۸ ب.ظ
150418
strainer valve شیرصافی
فولادی فلنچ دار
18
ktz-orion-nippon
83000000
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ - ۰۲:۰۸ ب.ظ
150416
strainer valve شیرصافی
فولادی فلنچ دار
16
ktz-orion-nippon
47000000
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ - ۰۲:۰۸ ب.ظ
150414
strainer valve شیرصافی
فولادی فلنچ دار
14
ktz-orion-nippon
44400000
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ - ۰۲:۰۸ ب.ظ
150412
strainer valve شیرصافی
فولادی فلنچ دار
12
ktz-orion-nippon
17800000
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ - ۰۲:۰۸ ب.ظ
150410
strainer valve شیرصافی
فولادی فلنچ دار
10
ktz-orion-nippon
11800000
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ - ۰۲:۰۸ ب.ظ
15048
strainer valve شیرصافی
فولادی فلنچ دار
8
ktz-orion-nippon
7900000
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ - ۰۲:۰۸ ب.ظ
15044
strainer valve شیرصافی
فولادی فلنچ دار
4
ktz-orion-nippon
2650000
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ - ۰۲:۰۸ ب.ظ
15043
strainer valve شیرصافی
فولادی فلنچ دار
3
ktz-orion-nippon
2000000
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ - ۰۲:۰۸ ب.ظ
15046
strainer valve شیرصافی
فولادی فلنچ دار
6
ktz-orion-nippon
4700000
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ - ۰۸:۰۶ ب.ظ
15042
strainer valve شیرصافی
فولادی فلنچ دار
2
ktz-orion-nippon
1600000
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ - ۰۸:۰۶ ب.ظ
15041
strainer valve شیرصافی
فولادی فلنچ دار
1
ktz-orion-nippon
1100000
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ - ۰۸:۰۶ ب.ظ
شرکت فنی مهندسی و بازرگانی پترو آرمید نوین پارسه (پترو آهن) 
صنایع نفت، گاز و پتروشیمی
petroarmid.np@gmail.com
اطلاعات بیشتر

شعبه ۱ شریعتی بالاتر از خ دولت خ خاقانی خ رودکی پ ۵

شعبه ۲ خ خیام شمالی روبروی پارک شهر پاساژ خیام پ ۷۴


ما را درشبکه‌های اجتماعی دنبال کنید:

Image

محصولات