نام کالانام کالانوعسایزقیمتبروزرسانی
2400
چپقی
1/2
8800
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ - ۰۹:۱۲ ب.ظ
2508
چپقی
45 درجه
4
250000
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ - ۰۹:۱۲ ب.ظ
2507
چپقی
45 درجه
3
140000
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ - ۰۹:۱۲ ب.ظ
2506
چپقی
45 درجه
2.1/2
90000
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ - ۰۹:۱۲ ب.ظ
2505
چپقی
45 درجه
2
65000
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ - ۰۹:۱۲ ب.ظ
2504
چپقی
45 درجه
1.1/2
44500
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ - ۰۹:۱۲ ب.ظ
2503
چپقی
45 درجه
1.1/4
33000
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ - ۰۹:۱۲ ب.ظ
2502
چپقی
45 درجه
1
22000
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ - ۰۹:۱۲ ب.ظ
2501
چپقی
45 درجه
3/4
14000
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ - ۰۹:۱۲ ب.ظ
2408
چپقی
4
300000
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ - ۰۸:۱۲ ب.ظ
2500
چپقی
45 درجه
1/2
9600
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ - ۰۸:۱۲ ب.ظ
23034
درپوش
4
75000
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ - ۰۸:۱۲ ب.ظ
23033
درپوش
3
49500
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ - ۰۸:۱۲ ب.ظ
23032
درپوش
1/2 2
38000
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ - ۰۸:۱۲ ب.ظ
23031
درپوش
1/2 1
14500
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ - ۰۸:۱۲ ب.ظ
23030
درپوش
1/4 1
9400
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ - ۰۸:۱۲ ب.ظ
23029
درپوش
1
5500
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ - ۰۸:۱۲ ب.ظ
23028
درپوش
3/4
3850
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ - ۰۸:۱۲ ب.ظ
23027
درپوش
1/2
2200
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ - ۰۷:۱۲ ب.ظ
2407
چپقی
3
164000
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ - ۰۵:۱۲ ب.ظ
شرکت فنی مهندسی و بازرگانی پترو آرمید نوین پارسه (پترو آهن) 
صنایع نفت، گاز و پتروشیمی
petroarmid.np@gmail.com
اطلاعات بیشتر

شعبه ۱ شریعتی بالاتر از خ دولت خ خاقانی خ رودکی پ ۵

شعبه ۲ خ خیام شمالی روبروی پارک شهر پاساژ خیام پ ۷۴


ما را درشبکه‌های اجتماعی دنبال کنید:

Image

محصولات