نام کالانام کالانوعسایزبرندقیمتبروزرسانی
6713
کپ گود
سبک
12
ایران اتصال
337000
۱۴۰۲/۰۳/۱۰ - ۱۰:۰۳ ب.ظ
6712
کپ گود
سبک
10
ایران اتصال
225000
۱۴۰۲/۰۳/۱۰ - ۱۰:۰۳ ب.ظ
6711
کپ گود
سبک
8
ایران اتصال
127000
۱۴۰۲/۰۳/۱۰ - ۱۰:۰۳ ب.ظ
6710
کپ گود
سبک
6
ایران اتصال
65000
۱۴۰۲/۰۳/۱۰ - ۱۰:۰۳ ب.ظ
6625
کپ گود
سبک
5
ایران اتصال
40000
۱۴۰۲/۰۳/۱۰ - ۱۰:۰۳ ب.ظ
6624
کپ گود
سبک
4
ایران اتصال
16500
۱۴۰۲/۰۳/۱۰ - ۱۰:۰۳ ب.ظ
6623
کپ گود
سبک
3
ایران اتصال
14000
۱۴۰۲/۰۳/۱۰ - ۱۰:۰۳ ب.ظ
6622
کپ گود
سبک
1/2 2
ایران اتصال
10000
۱۴۰۲/۰۳/۱۰ - ۱۰:۰۳ ب.ظ
6621
کپ گود
سبک
2
ایران اتصال
6000
۱۴۰۲/۰۳/۱۰ - ۱۰:۰۳ ب.ظ
6620
کپ گود
سبک
1/2 1
ایران اتصال
3500
۱۴۰۲/۰۳/۱۰ - ۱۰:۰۳ ب.ظ
66122
کپ گود
سبک
1/4 1
ایران اتصال
3000
۱۴۰۲/۰۳/۱۰ - ۱۰:۰۳ ب.ظ
66121
کپ گود
سبک
1
ایران اتصال
2000
۱۴۰۲/۰۳/۱۰ - ۱۰:۰۳ ب.ظ
66120
کپ گود
سبک
3/4
ایران اتصال
1400
۱۴۰۲/۰۳/۱۰ - ۱۰:۰۳ ب.ظ
6619
کپ گود
سبک
1/2
ایران اتصال
1300
۱۴۰۲/۰۳/۱۰ - ۰۹:۰۳ ب.ظ
6618
تبدیل
مساوی
10 * 12
ایران اتصال
920000
۱۴۰۲/۰۳/۱۰ - ۰۹:۰۳ ب.ظ
6617
تبدیل
مساوی
8 * 12
ایران اتصال
1000000
۱۴۰۲/۰۳/۱۰ - ۰۹:۰۳ ب.ظ
6616
تبدیل
مساوی
6 * 12
ایران اتصال
1400000
۱۴۰۲/۰۳/۱۰ - ۰۹:۰۳ ب.ظ
6615
تبدیل
مساوی
8 * 10
ایران اتصال
426000
۱۴۰۲/۰۳/۱۰ - ۰۹:۰۳ ب.ظ
6614
تبدیل
مساوی
6 * 10
ایران اتصال
440000
۱۴۰۲/۰۳/۱۰ - ۰۹:۰۳ ب.ظ
6613
تبدیل
مساوی
4 * 8
ایران اتصال
270000
۱۴۰۲/۰۳/۱۰ - ۰۹:۰۳ ب.ظ
شرکت فنی مهندسی و بازرگانی پترو آرمید نوین پارسه (پترو آهن) 
صنایع نفت، گاز و پتروشیمی
petroarmid.np@gmail.com
اطلاعات بیشتر

شعبه ۱ شریعتی بالاتر از خ دولت خ خاقانی خ رودکی پ ۵

شعبه ۲ خ خیام شمالی روبروی پارک شهر پاساژ خیام پ ۷۴


ما را درشبکه‌های اجتماعی دنبال کنید:

Image

محصولات